Al·legacions al creixement urbanístic del Prat Nord en l’àmbit Estació-Seda-Paperera

La plataforma ecologista denuncia una operació que consideren especulativa i contrària a la preservació i recuperació dels espais naturals del Delta del Llobregat.

A les al·legacions presentades a l’Ajuntament del Prat de Llobregat (governat per una coalició d’El Prat En Comú i el PSC) en motiu de l’Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit estació-Seda-Paperera, les activistes recorden que el «model de desenvolupament econòmic i ocupació basats en el totxo i en la compravenda d’habitatges és insostenible».

Les al·legacions cobreixen des de la inadequació del projecte a la situació econòmica resultant de la pandèmia de la Covid-19, fins la necessitat de protegir els cada cop més escassos espais agraris i de renaturalitzar més àrees, passant per la importància de preservar el patrimoni històric.

Ni un pam de terra creu imprescindible fer una avaluació global i no només parcial de l’impacte ambiental que generarà el projecte faraònic de construcció de 8.000 habitatges, que s’amaga darrere de la modificació del Pla General Metropolità.

Les activistes qüestionen l’adequació de l’expansió immobiliària a les directrius que marca el Pla Territorial Metropolità de Barcelona pel que fa a continuïtat i harmonia formal amb les trames urbanes existents.

Paral·lelament, denuncien la ineficàcia del projecte per donar resposta a les necessitats d’accés a l’habitatge de la població del Prat i alerten de les emissions de gasos contaminants vinculades al procés de construcció del nou barri, que contradiuen els objectius de la llei de canvi climàtic.

Finalment, ressalten que el projecte afecta una zona humida catalogada, inclosa a l’inventari de zones humides de Catalunya, així com la importància de frenar la sobreexplotació dels aqüífers. La plataforma veïnal proposa, alternativament, que ara més que mai, s’hauria de «prioritzar la rehabilitació d’habitatges, lluitar contra l’especulació urbanística, els preus desorbitats dels lloguers; projectar l’ampliació de zones verdes, la promoció de l’oci saludable, la protecció i recuperació d’espais naturals i d’un medi ambient net».

Allegacions-Estacio-Seda-Paperera